Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Wymagane dokumenty

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - druk w zakładce "Druki do pobrania".

2. Opinia z przedszkola/szkoły/placówki według zamieszczonej treści - druk w zakładce "Druki do pobrania" lub/i wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU).

3. Opinie specjalistów pracujących lub diagnozujących dziecko/ucznia poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Pabianicach, np. lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i innych. W opiniach prosimy o zapisy dotyczące funkcjonowania dziecka/ucznia oraz narzędzi diagnostycznych zastosowanych w diagnozie.

4. Zaświadczenia lekarskie - jeśli są wystawione z określeniem w jaki sposób stwierdzona niepełnosprawność może wpływać na funkcjonowanie dziecka/ucznia.

ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA lub ROCZNEGO INDYWIDUALNEGO PRRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - druk w zakładce "Druki do pobrania".

2. Zaświadczenie lekarza specjalisty - druk w zakładce "Druki do pobrania", z określeniem w jaki sposób stwierdzona choroba, jej przebieg może wpływać na funkcjonowanie dziecka/ucznia. PROSIMY O DOPILNOWANIE, ABY ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE BYŁO CZYTELNE.

3. W przypadku ucznia technikum lub szkoły branżowej, jeżeli w danym roku szkolnym uczeń ten realizuje praktyki zawodowe, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy - druk w zakładce "Druki do pobrania" . PROSIMY O DOPILNOWANIE, ABY ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE BYŁO CZYTELNE.

4. Opinia z przedszkola/szkoły/placówki według zamieszczonej treści - druk w zakładce "Druki do pobrania".

5. Inne zaświadczenia od lekarzy lub specjalistów, jeżeli dziecko/uczeń pozostaje pod ich opieką, z określeniem w jaki sposób stwierdzona choroba, jej przebieg może wpływać na funkcjonowanie dziecka/ucznia.

OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI

1. Wniosek o wydanie opinii WWRD (wczesnego wspomagania rozwoju dzieci) - druk w zakładce "Druki do pobrania".

2. Zaświadczenie lekarza lub/i lekarzy specjalistów, z określeniem w jaki sposób stwierdzona choroba, jej przebieg może wpływać na funkcjonowanie dziecka. PROSIMY O DOPILNOWANIE, ABY ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE BYŁO CZYTELNE.

3. Opinie specjalistów pracujących lub diagnozujących dziecko poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach, np. lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i innych. W opiniach prosimy o zapisy dotyczące funkcjonowania dziecka/ucznia oraz narzędzi diagnostycznych zastosowanych w diagnozie.

4. Do wglądu książeczka, którą rodzice otrzymują przy urodzeniu dziecka.

ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO - WYCHOWCZYCH

1. Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych - druk w zakładce "Druki do pobrania".

2. Opinie specjalistów pracujących lub diagnozujących dziecko poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczna w Pabianicach, np. lekarzy, rehabilitantów, psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów i innych. W opiniach prosimy o zapisy dotyczące funkcjonowania dziecka/ucznia oraz narzędzi diagnostycznych zastosowanych w diagnozie.

3. Inne zaświadczenia od lekarzy lub specjalistów, jeżeli dziecko/uczeń pozostaje pod ich opieką, z określeniem w jaki sposób stwierdzona choroba, jej przebieg może wpływać na funkcjonowanie dziecka/ucznia.

4. Dokument potwierdzający niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim - jeśli diagnoza została wykonana poza Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Pabianicach