Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Historia Poradni, czyli jak to się zaczęło…

W połowie  ubiegłego stulecia, mieszcząca się w budynku  przy ul.Pułaskiego 38i pozostająca pod pieczą Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Poradnia, nosiła nazwę Poradni Społeczno-Wychowawczej.

Jej utworzenie zainicjował Prezes TPD Pan Tadeusz Szymański – wielki społecznik i pedagog, który postanowił powołać w Pabianicach placówkę oświatową na wzór istniejących już w Polsce poradni.

Decyzją Wydziału Oświaty Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Pabianicach z dniem 1 września 1966 roku powołano Miejską Poradnię Wychowawczo-Zawodową z siedzibą przy ul.Traugutta 31.

Początkowo placówka zajmowała się tylko orzecznictwem specjalnym, stopniowo jednak rozszerzała zakres działalności.

W roku 1978 Poradnia została przeniesiona do Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul.Piotra Skargi 30, a od roku 1987 swoją siedzibę ma przy ul.Brackiej 10/12.

W roku 1992 Poradnię przemianowano na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

W czasie czterdziestoletniej działalności Poradni stanowisko dyrektora piastowali kolejno: Pan Tadeusz Szymański, Pani Jadwiga Weber, Pani Anna Gawlikowska-Ozimek, Pani Alicja Wiktorowicz, Pani Anna Minkner, Pani Irena Struzik, Pan Andrzej Nowicki, Pani Janina Król, Pani Maria Gadzinowska, Pani Katarzyna Rudnicka, Pani Ewa Kudanowska, Pani Grażyna Pryca oraz Pani Izabela Stępień. Obecnie funkcję dyrektora Poradni pełni Pan Mariusz Wielebski.

Dzięki zaangażowaniu, pracowitości i trosce zarówno dyrektorów jak i pozostałych  pracowników Poradni podjęte zostały cenne inicjatywy w placówkach oświatowych na terenie miasta:

  • w Szkole Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 1984/85 utworzono klasę dyslektyczną;
  • w przedszkolach – punkty logopedyczne: PM nr 3, PM nr 7, PM nr 12 i PM nr 14;
  • w szkołach w 1988r. powstały klasy wyrównawcze:  SP nr 2, SP nr 5, SP nr16;
  • w Przedszkolu Miejskim nr16 – grupa specjalna dla dzieci niepełnosprawnych;
  • poradnia oferowała pomoc merytoryczną w organizacji kształcenia integracyjnego: w PM nr 11, SP nr 8, SP nr 9 oraz Gimnazjum nr 3;
  • na terenie Poradni w roku 1988 powołano do życia świetlicę terapeutyczną dla dzieci z zaniedbanych środowisk;
  • w ostatnich latach zrealizowane zostały programy profilaktyczne do wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku u dzieci i młodzieży: Słyszę oraz Widzę.
Dzisiaj…

Poradnia prowadzi działalność diagnostyczną i terapeutyczną dzieci i młodzieży z terenu Pabianic i Gminy.  Liczba wszystkich pozostających pod opieką Poradni dzieci i młodzieży sięga 15 tysięcy.

Pomagamy w rozwiązywaniu różnorakich problemów naszym pacjentom, ich rodzinom oraz nauczycielom.

Chęć sprostania zmieniającym się potrzebom klientów Poradni motywuje każdego pracownika do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez różne formy kształcenia.