Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Doradztwo zawodowe

Cel: pomoc uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych w planowaniu ścieżki edukacyjnej, kariery zawodowej.

Forma realizacji: spotkania indywidualne z uczniem lub z udziałem rodzica (opiekuna prawnego)

Metody:

  • diagnoza predyspozycji, preferencji, zainteresowań przy pomocy testów standaryzowanych i innych narzędzi, w tym programów multimedialnych
  • rozmowa doradcza
  • udostępnienie informacji (informatory, przewodniki po zawodach, informacje o rynku pracy, broszury, ulotki)

Czas trwania spotkania: około 3 godzin. W indywidualnych przypadkach mogą to być dwie, trzy wizyty.

Zasady zgłoszenia:

Zgłoszenia telefoniczne, mailowe bądź osobiste w godzinach dyżurów niżej wymienionych osób:
Osoby prowadzące porady zawodowe:

doradca zawodowy – psycholog – mgr Grażyna Pryca (gpryca@ppppabianice.eu)
doradca zawodowy – pedagog – mgr Agata Klimowska-Sobolewska (asobolewska@ppppabianice.eu)

doradca zawodowy - pedagog mgr Dominika Dominiak (ddominiak@ppppabianice.eu)

Korzyści z porady zawodowej:

Dzięki indywidualnej poradzie zawodowej uczeń otrzymuje dużo informacji zwrotnych o sobie, dotyczących swoich mocnych i słabych stron, cech charakteru, swoich predyspozycji, zainteresowań, uzdolnień, wartości. Dostaje szeroki dostęp do informacji dotyczących dalszej drogi kształcenia. Dzięki zgromadzonym materiałom (programy doradcze, informatory, broszury, ulotki, Internet) i przy pomocy doradcy zawodowego zostaje zapoznany z szeroką ofertą szkół oraz zawodów, co ułatwia mu podjęcie decyzji zawodowej.