Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna jest to system oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych, których celem jest usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych, podnoszenie poziomu jakości techniki czytania i poprawnego pisania, kształtowanie (usprawnianie) umiejętności czytania ze zrozumieniem. W zakres terapii wchodzą także ćwiczenia angażujące myślenie, mowę, uwagę, pamięć oraz wyobraźnię. Jednym z elementów terapii pedagogicznej jest także wprowadzanie uczniów w zagadnienia ortografii poprzez kształtowanie u nich świadomości i wrażliwości ortograficznej. Działania podejmowane na zajęciach terapii pedagogicznej zapewniają aktywizację wszystkich sfer rozwoju dziecka, w tym także sferę emocjonalno – społeczną. Podejmowana jest praca nad rozwijaniem u dzieci poczucia własnej wartości, świadomości posiadania mocnych stron oraz motywacji do podejmowania wysiłku intelektualnego. Terapia pedagogiczna prowadzona jest w atmosferze spokoju i życzliwości oraz zgodnie z zasadą: indywidualizacji, wzajemnej akceptacji, stopniowania trudności, ciągłości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych, systematyczności, korekcji i kompensacji.

Terapia pedagogiczna winna być poprzedzona diagnozą psychologiczno – pedagogiczną, która poprzez określenie poziomu zdolności intelektualno – poznawczych dziecka oraz jakości jego umiejętności szkolnych (czytanie, pisanie) pozwala na wybór właściwego etapu pracy terapeutycznej i co za tym idzie metod terapeutycznych.

Dla kogo:

  • uczniowie z I etapu edukacyjnego (kl. I – III szkoła podstawowa) - z trudnościami w nauce czytania i pisania (dzieci ryzyka dysleksji),
  • uczniowie z II etapu edukacyjnego (kl. IV – VIII szkoła podstawowa) - z trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym uczniowie ze stwierdzoną dysleksją rozwojową.

Czas trwania: 1 godzina lekcyjna, 1 x w tygodniu.

Forma pracy: indywidualna, grupowa.

Zasady zgłoszenia: początek roku szkolnego (wrzesień), osobiście lub telefonicznie w poradni.