Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to zamierzone oddziaływanie ukierunkowane na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się. W naszej poradni terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży ze zdiagnozowanymi zaburzeniami mowy oraz nieprawidłową wymową. Logopedzi prowadzący terapię zajmują się usuwaniem i kompensowaniem zaburzeń i deficytów mowy. Logopedzi przywracają mowę w przypadku jej utraty, wyrównują opóźnienia rozwoju mowy, wypracowują odpowiedni poziom sprawności językowej i artykulacyjnej.

Terapia to regularne, indywidualne spotkania, które mają stałą częstotliwość (najczęściej raz na tydzień) i prowadzone są przez tego samego logopedę.

Terapia logopedyczna obejmuję ćwiczenia:

 • stymulujące rozwój mowy,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych w celu przygotowania ich do prawidłowej wymowy głosek,
 • słuchowe – odbiór bodźców akustycznych, rozpoznawanie dźwięków, poczucie rytmu,
 • wywołania głosek w izolacji, ich utrwalenia w sylabach, słowach, zdaniach,
 • automatyzacji prawidłowej wymowy w mowie spontanicznej dziecka,
 • słuchu fonematycznego czyli różnicowania poszczególnych elementów wymowy, dokonywania syntezy i analizy głosek, sylab,
 • kinestezji artykulacyjnej,
 • kompetencji językowych.

Ćwiczenia te zawarte są w indywidualnym programie terapeutycznym tworzonym przez logopedę dla każdego pacjenta. W zależności od problemu jest w nim położony nacisk na taki a nie inny rodzaj ćwiczeń . Jest dostosowany do jego potrzeb i możliwości pacjenta. W przypadku, gdy dziecko chodzi już do szkoły w programie zawarte są także ćwiczenia oparte na materiale literowym.

Zasady prowadzenia pracy terapeutycznej to:

 • zasada wczesnego rozpoczęcia terapii,
 • zasada indywidualizacji,
 • zasada kompleksowego oddziaływania,
 • zasada stopniowania trudności,
 • zasada systematyczności,
 • zasada wykorzystania wszelkich możliwości dziecka,
 • zasada współpracy z najbliższym otoczeniem dziecka.

W zajęciach z dzieckiem najczęściej bierze udział rodzic lub opiekun. Otrzymuje on dokładne wskazówki jak wspierać dziecko i materiały do pracy z dzieckiem w domu. Każdy pacjent prowadzi swój zeszyt ćwiczeń co ułatwia pracę.

Czas trwania terapii zależy od złożoności problemu pacjenta. Niekiedy wynosi on od 2 do 3 lat.