Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Diagnoza logopedyczna

Do udzielenia skutecznej pomocy pacjentom z zaburzeniami mowy niezbędne jest fachowe rozpoznanie i postawienie trafnej diagnozy logopedycznej.

Do podstawowych zadań diagnostycznych logopedy należy:

  • ocena poziomu rozwoju mowy,
  • określenie sfer i rozmiaru jego opóźnienia,
  • rozpoznanie rodzaju zaburzeń.

Pierwszym etapem diagnozowania jest wywiad z rodzicem lub opiekunem dziecka. Jednym z ważniejszych elementów postępowania diagnostycznego jest obserwacja ,w trakcie której logopeda ustala poziom kompetencji językowych dziecka i ich zgodność z normami rozwojowymi. Logopeda sprawdza wszystkie czynniki warunkujące rozwój mowy i artykulacji. Bada budowę i sprawność aparatu artykulacyjnego, sprawdza sposób oddychania, zgryz. Dokładnie diagnozuje sposób realizacji głosek języka polskiego. Jak badany wymawia głoski we wszystkich pozycjach w wyrazie i w różnym sąsiedztwie fonetycznym, w tym w grupach spółgłoskowych. Ocena artykulacji zawiera pełny opis i charakterystykę nieprawidłowości artykulacyjnych. W trakcie badania logopeda ocenia także słuch fonematyczny, kinestezję artykulacyjną, analizę i syntezę słuchową, ogólną sprawność ruchową, płynność mowy.

Badanie artykulacyjne zakończone jest postawieniem diagnozy w oparciu o wybraną klasyfikację zaburzeń mowy (dyslalia, seplenienie, afazja, jąkanie, dyzartria, zaburzenia głosu, opóźniony rozwój mowy). Czas trwania badania logopedycznego jest zróżnicowany, zależy od rodzaju zaburzenia, od możliwości i kondycji psychofizycznej badanego. W niektórych przypadkach logopeda kieruje dziecko na dodatkową diagnostykę: psychologiczną , neurologiczną, foniatryczną, laryngologiczną, ortodontyczną i inną. Na podstawie zebranych danych logopeda ustala zakres potrzeb, rodzaj niezbędnej pomocy oraz opracowuje program terapii.